Giàn giáo nêm – Giàn giáo hoa thị

  • Tên gọi: giàn giáo nêm, giàn giáo vietform, giàn giáo hoa khế….
  • Ứng dụng: ứng dụng chủ yếu cho công tác chống sàn đổ bê tông
  • Cấu tạo: được cấu tạo từ vài thành phần cơ bản như: chống nêm, giằng nêm, chống console, chống đà
  • Quy cách chống nêm: 3m, 2.5m, 2m, 1.5m, 1m, 0,5m
  • Quy cách giằng nêm: giằng nêm 0.5m, 1m, 1.2m, 1.5m
Mã: GGN Danh mục:
Hotline: 093 484 2468